Oferujemy:

  • Całodobowe monitorowanie : mieszkań, domów, sklepów, firm, zakładów przemysłowych,
  • Ochrona stacjonarna obiektów,
  • ochrona imprez masowych,
  • Konwojowanie wartości pieniężnych,
  • Projektowanie , instalacja i konserwacja systemów alarmowych,

Ochrona Fizyczna

Pracą Działu Ochrony kieruje czynne 24 godziny na dobę Centrum Operacyjne czuwające nad poziomem bezpieczeństwa w chronionych obiektach. W celu podniesienia poziomu usług w wewnętrznych strukturach firmy wyodrębniono sekcje specjalizujące się w ochronie:


- Centrów handlowych, hipermarketów, marketów, hurtowni, sklepów dyskontowych,
- Zakładów przemysłowych,
- Biur, budów.

Dział ochrony odpowiedzialny jest za:

- Skuteczność działań
- Wypracowanie modelu ochrony
- Organizację i realizację ochrony fizycznej
- Wdrażanie nowych systemów ochrony
- Właściwy dobór i szkolenie pracowników

Systemy zabezpieczeń i monitoringu

Dział techniczny zajmuje się projektowaniem i instalacją profesjonalnych elektronicznych systemów zabezpieczeń. Wszyscy pracownicy są licencjonowanymi pracownikami zabezpieczenia technicznego w sposób ciągły podnoszący swoje kwalifikacje poprzez udziały w szkoleniach organizowanych przez producentów krajowych jak i zagranicznych.
Pracownicy działu obsługują działającą 24 godziny na dobę regionalne komputerowe stacje monitoringu (działające w oparciu o sieć radiowego i telefonicznego przekazywania sygnału) otrzymujące informacje o powstałych zagrożeniach w obiektach nadzorowanych elektronicznie.

Wszystkie wykonywane przez nas usługi są dostosowane do potrzeb jak i wymagań kontrahenta, zawsze zapewniają odpowiednią skuteczność, wysoki poziom bezpieczeństwa jak i zgodność z normami oraz przepisami.