Technologie

 • Całodobowe monitorowanie : mieszkań, domów, sklepów, firm, zakładów przemysłowych,
 • Ochrona stacjonarna obiektów,
 • ochrona imprez masowych,
 • Konwojowanie wartości pieniężnych,
 • Projektowanie , instalacja i konserwacja systemów alarmowych,

Posiadamy własny dział technologii zabezpieczeń, który:

 • projektuje instalacje alarmowe,
 • wykonuje montaż urządzeń alarmowych,
 • wykonuje montaż urządzeń obserwacji wizyjnej (telewizja przemysłowa CCTV) na bazie renomowanych firm,
 • serwisuje zainstalowane urządzenia 24godziny na dobę (w przypadku problemów technicznych) oraz dokonuje okresowych konserwacji.
 • Posiadamy nowoczesną -własną stację monitorowania alarmów, która:

 • 24 godziny na dobę monitoruje zdarzenia mające miejsce w chronionym obiekcie (uzbrojenia, rozbrojenia sys. alarmowego, prób włamania, kradzieży, dewastacji, napadu, pożaru),
 • kontroluje czas wejścia i wyjścia osób uprawnionych,
 • w razie wejścia lub wyjścia o innej porze niż zawarta w umowie ustala jej przyczynę, informuje zleceniodawcę,
 • w razie włamania lub napadu wysyła grupy interwencyjne lub patrol Policji, które natychmiast podejmują czynności związane z przejęciem sprawców włamania, napadu,
 • rejestruje i udostępnia wydruki zdarzeń w obiekcie.
 • Posiadamy własne grupy interwencyjne, które:

 • podejmują interwencję natychmiast po otrzymanym sygnale, wykorzystując środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 22.07.1997r. o ochronie osób i mienia),
 • docierają najszybciej do miejsca zdarzenia wykorzystując potencjał techniczny,
 • stosując nowoczesne metody obezwładniają sprawców i przekazują odpowiednim organom.


 • Wszystkie wykonywane przez nas usługi są dostosowane do potrzeb jak i wymagań kontrahenta, zawsze zapewniają odpowiednią skuteczność, wysoki poziom bezpieczeństwa jak i zgodność z normami oraz przepisami.