Kim jesteśmy?

Jesteśmy lokalną firmą działającą głównie na obszarze powiatu garwolińskiego.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Muszkiet” posiada stosowne uprawnienia, środki techniczne, środki przymusu bezpośredniego oraz pracowników ochrony odpowiednio umundurowanych, wyposażonych i przeszkolonych

Zdobyte doświadczenie

oraz wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedziny ochrony zapewniają wysoką skuteczność naszych działań, a ciągły rozwój firmy jak i stosowne zezwolenia pozwalają na realizacje zadań.

Zarząd firmy jak i pion średniego szczebla legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług z dziedziny ochrony. W doborze kadry pracowniczej stosujemy wysokie kryteria, dobieramy pracowników pod względem cech psychofizycznych, posiadanych umiejętności oraz ich przydatności do określonych zadań.

Pracownicy G.I. wyposażeni są w broń palną.

Wszyscy pracownicy naszej firmy cyklicznie przechodzą wewnętrzne szkolenia dostosowane do specyfiki naszych zadań w celu utrwalenia i ciągłego doskonalenia stosowanych metod jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

  • Techniki interwencyjne
  • Szkolenie strzeleckie
  • Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom
  • Ochrona konwoju
  • Szkolenie w zakresie BHP
  • Szkolenie ppoż.
  • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  • Wybrane elementy prawa

Wyspecjalizowani pracownicy